OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OKREŚLENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Maxstal sp. z o.o. ul. Kosiarzy 8 30-731 Kraków

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Poniżej przedstawiamy cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

Jesteśmy stalowym centrum serwisowym. Celem naszej działalności jest zakup, sprzedaż oraz przetwórstwo wyrobów stalowych.
Świadczymy również usługi związane z naszą działalnością ( usługi cięcia wyrobów stalowych) oraz uzupełniające ( usługi transportu).

Podmioty, których dane dotyczą to nasi kontrahenci, potencjalni kontrahenci, zatrudnieni przez nich pracownicy oraz współpracownicy.

Przetwarzana dane to :

– imiona i nazwiska
– dane kontaktowe ( numer telefonu, adres e-mail)
– dane adresowe i rejestrowe
– numery rachunków bankowych
– w przypadku usług transportu: numery rejestracyjne oraz numery dowodów osobistych bądź paszportów kierowców

Cel przetwarzania danych to :

-przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę ( w przypadku kandydatów do pracy)
– marketing bezpośredni
– weryfikowanie wiarygodności płatniczej kontrahentów
– zawarcie umowy
– wykonanie umowy
– udokumentowanie przebiegu transakcji
– obsługa posprzedażowa ( składanie oraz rozpatrywania reklamacji)
– przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postepowań uprawnionych organów
– rozliczanie danin cywilnoprawnych
– dochodzenie roszczeń
– tworzenie analiz na użytek wewnętrzny
– archiwizacja

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH I BRAK OBOWIĄZKU PODAWANIA DANYCH

Przetwarzane przez nas dane osobowe przekazywane są nam przez osoby, których dotyczą lub przez innych administratorów. Mogą również pochodzić z powszechnie dostępnych źródeł.

Przekazywanie danych jest dobrowolne ale może stanowić warunek zawarcia umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe możemy przekazywać:
– naszym podwykonawcom
– podmiotom pośredniczącym w transakcjach
– podmiotom świadczącym pomoc prawną
– audytorom
– innym administratorom, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy (np.  agencje celne, ubezpieczyciele, organy i urzędy państwowe)

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
– prawo do dostępu sprostowania danych ( art. 15 i 16 RODO)
– prawo do usunięcia danych  ( art. 17 RODO)
– ograniczenie przetwarzania ( art. 18 RODO)
– prawo do przeniesienia danych ( art. 20 RODO)
– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
– wniesienie skargi do organu nadzoru ( www.giodo.gov.pl)

Państwa kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:  rodo@maxstal.com.pl