Priorytetowym celem firmy MAXSTAL Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkcji i sprzedaży wyrobów stalowych, wykonawstwa wypałek laserowych oraz usług z zakresu obróbki mechanicznej stali.

Dążeniem firmy MAXSTAL Sp. z o. o. w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, jako pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów i świadczonych usług oraz wprowadzanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 pozwoli Prezesowi Zarządu kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i zagranicznym, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

Naszym celem jest:

 • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
 • produkcja i świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów,
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • zwiększenie konkurencyjności,
 • zwiększenie wyniku finansowego. 

Założone cele osiągamy poprzez:

 • spełnienie wymagań prawnych i ustawowych, 
 • strategię ciągłego wzrostu poziomu jakości, asortymentu wyrobów i usług,
 • zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców,
 • nieustanny przegląd procesów przebiegający w naszej firmie oraz ich doskonalenie,
 • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej Polityki oraz założonych celów, jak też całego Systemu Zarządzania Jakością,
 • sprawną i terminową realizację zamówień,
 • stały monitoring rynku oraz fachową, rzetelną obsługę i indywidualne podejście do każdego Klienta,
 • obniżkę kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności firmy w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu,
 • poprawę organizacji pracy,
 • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu i pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015.

Potwierdzeniem realizacji Polityki jakości są uzyskane certyfikaty:

– PN – EN ISO 9001:2015    certyfikat do pobrania tutaj 

– Ceryfikat Systemu Zarządzania Jakością   – kopia certyfikatu do pobrania tutaj