OWSiU

Maxstal sp. z o.o. informuje, że do wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług (OWSiU).
W związku z tym Kupujący jest nimi związany oraz jest zobowiązany do ich zastosowania w całości.

Aktualna wersja OWSiU jest dostępna tutaj